Life style coaching

Praktijk NUR heeft zich naast behandelingen en massage ook gespecialiseerd in diverse vormen van coaching en counseling. Cliënten kunnen vanuit hun eigen behoeftes aangeven wat ze van praktijk NUR verwachten.

Praktijk NUR probeert de totale mens te zien. Iedereen functioneert in een evenwicht met zijn eigen lijf en geest maar ook en soms vooral, met zijn sociale omgeving. Deze componenten kunnen niet los van elkaar gezien worden. Er is een sterke onderlinge beïnvloeding die zowel positief als negatief kan zijn.  Taal en de wijze waarop wij onze emoties verwoorden is een belangrijke component. Affirmaties en het positief taalgebruik vormen een  wezenlijk onderdeel van de coaching.           

Probleem herkenning en acceptatie is noodzakelijk om vooruitgang te kunnen maken. Daarna kan er gewerkt worden aan verandering. Een nieuwe zelfbeeld kan gevormd worden. Taal en gedachten veranderen mee en zijn onderdeel van de positieve veranderingen.   

Helaas geldt voor sommige problemen dat er geen oplossing is wat niet wil zeggen dat er niet anders mee omgegaan kan worden in het dagelijks leven.

life style coaching

Niet voor alle hulpvragen kan praktijk NUR hulp bieden. Van de cliënt wordt een actieve inzet en houding verwacht. Daarnaast  een bereidheid tot reflectie en zelfevaluatie. Deze vorm van begeleiding duurt in het algemeen niet langer dan 6 sessies,  van 60-90 minuten per stuk. Waarna aan de afbouw wordt gewerkt.

Praktijk NUR gelooft in de kracht van de natuur en het belang van bewegen voor het lichaam. PraktijkNur werkt soms in opdracht van Raz-Overijssel in de begeleiding van diens cliënten.